Tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên năm 2022

79

Chiều 29/4, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên năm 2022 cho các thành viên của Mạng lưới An toàn vệ sinh viên của công ty.

Quang cảnh buổi tập huấn

Đây là một trong những công tác thường xuyên được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện giúp cho các An toàn vệ sinh viên cập nhật kiến thức mới, nắm bắt được nghiệp vụ để triển khai tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty tập huấn cho các An toàn vệ sinh viên
Quang cảnh buổi tập huấn