XÍ NGHIỆP XỬ LÝ RÁC THÀNH PHỐ LÀO CAI

Địa chỉ: thôn Tòong Mòn – xã Đồng Tuyển – thành phố Lào Cai

Liên hệ:

Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
Hoàng Minh Ngân Giám đốc xí nghiệp 0989451123

 

Xử lý, tái chế toàn bộ chất thải sinh hoạt thu gom được trong phạm vi thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, chế biến thành phân hữu cơ và thu hồi các thành phần có thể tái chế được.  Nhà máy có công suất xử lý trung bình 100 tấn rác thải hàng ngày.

Khánh thành nhà máy xử lý rác thải