• Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 05/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai năm 2014.
  • Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 23/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
  • Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 02/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho bà Lê Thị Kim Oanh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
  • Quyết định số 851/QĐ-CTN ngày 03/6/2011 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng III cho ông Bùi Văn Tốt, Phó giám đốc Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
  • Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 01/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009.
  • Quyết định số 921/QĐ-CTN ngày 22/6/2009 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng III cho ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 – 2008.
  • Quyết định số 773/QĐ-CTN ngày 17/6/2008 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng III cho Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
  • Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến 2007 góp phần XD CNXH và Bảo vệ Tổ quốc.
  • Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 28/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công ty  Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong phong trào thi đua toàn diện năm 2005.
  • Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 16/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh 2000 – 2002 góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.
  • Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 12/07/2001 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ 1998 – 2000.