BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT Ông: Ngô Văn Trường
Phó Giám đốc (Phụ trách công ty) Ông: Trần Quang Toàn
Phó Giám đốc Ông: Hoàng Văn Phượng
Phó Giám đốc Ông: Phạm Văn Tiên

BÀI VIẾT NỔI BẬT