Lịch sử hình thành

Thành lập công ty

2017
23/05/2017

Cổ phiếu Công ty – Mã MLC – Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM, Sở GDCK Hà Nội

2016
04/04/2016

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần “Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai”

2015
31/12/2015

Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu.

2010
28/04/2010

Chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 100% vốn Nhà nước.

đánh giá cool_timeline

2008
06/05/2008

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng III theo Quyết định số 713/QĐ-CTN ngày 06/5/2008

2000
10/01/2000

Công ty chuyển về Sở Xây dựng quản lý

Công ty chuyển về Sở Xây dựng quản lý

1998
26/08/1998

Thành lập Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích “Công ty Môi trường đô thị – thị xã Lào Cai”

Thành lập Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích “Công ty Môi trường đô thị – thị xã Lào Cai”

1994
13/03/1994

Đổi tên thành “Công ty Môi trường Đô thị” trực thuộc UBND thị xã Lào Cai

Đổi tên thành “Công ty Môi trường Đô thị” trực thuộc UBND thị xã Lào Cai

1993
04/06/1993

Công ty phục vụ công cộng thị xã Lào Cai được thành lập

Công ty phục vụ công cộng thị xã Lào Cai được thành lập