XN Môi trường TP Lào Cai

Địa chỉ: Số 071 phố Lê Văn Thiêm, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
(Đối diện phòng tiêm chủng Sapo )

Liên hệ:

Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
NGÔ BẢO LÂN Giám đốc xí nghiệp 0947.147.888 – 0962.643.558
Lê Duy Dũng Phó giám đốc xí nghiệp 0947.124.767