Liên Hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
Địa Chỉ  : Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại : 02143.841.038 – 02143.842.787
Email: moitruonglaocai@gmail.com

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Send us a message!

Bài Viết Mới Nhất