Tôn vinh công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc

Đây là năm thứ ba Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động, tổ chức Chương trình “Cây chổi vàng”, với...

Những gốc cây hoa nở

https://www.youtube.com/watch?v=VeypxkSwjBg&t=20s Laocaitv.vn - Những năm qua, thành phố Lào Cai đã có nhiều giải pháp để phát triển cây...

Phân loại rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn

LCĐT - Tỷ lệ phân loại rác thải sinh hoạt (phân loại rác thải tại nguồn) ở thành phố Lào Cai hiện đạt khoảng...

Chuẩn bị thực thi quy định mới về thu gom rác

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, người dân không phân loại rác có thể bị...

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” và Ngày môi trường thế giới (5/6), Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường

https://www.youtube.com/watch?v=03bcoc6AVaM Laocaitv.vn - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đối với dịch...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp”

Chiều 16/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh...

Lào Cai sẵn sàng cho Tết trồng cây

Thời điểm này, các địa phương, các ngành, đơn vị và người dân đã chuẩn bị đầy đủ cây, vật tư…sẵn sàng cho Tết...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi

Chiều ngày 17/11/2020, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa...

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào...

Những năm qua Công ty đã luôn quan tâm khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân viên tích cực tham gia...

Bài Viết Mới