PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

Địa chỉ : Phòng KH-KT, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cao Xuân Hoàng Trưởng phòng 0968304889
Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng 0986194299