PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

Địa chỉ : Phòng KH-KT, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Trần Quang Toàn Trưởng phòng 0988555093
Cao Xuân Hoàng Phó Trưởng phòng 0968304889