PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Địa chỉ : Phòng TC-HC, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại : 02143.841.038

Email: moitruonglaocai@gmail.com

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phạm Văn Tiên Trưởng phòng 0946525519
Đặng Anh Tuấn Phó phòng 0912788828
Lê Thị Bình Văn Thư 0369015486