PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ : Phòng TC-HC, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại : 02143.841.038

Email: moitruonglaocai@gmail.com

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phạm Văn Tiên Trưởng phòng 0946525519
Đặng Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 0912788828
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng 0968572678
Lê Thị Bình Văn thư 0369015486