Xí nghiệp Môi trường Sa Pa

Địa chỉ: 065 Thạch Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Liên hệ:

Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
Bùi Tuấn Dương Giám đốc xí nghiệp 0989.329.563
Lê Thanh Sơn Phó Giám đốc xí nghiệp 0917.476.386 – 0866.826.692