Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2023 tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa

Tuyển nhân viên Kế toán doanh nghiệp làm việc tại phòng Kế toán Công ty

Căn cứ vào nhu cầu, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng bổ sung lao động...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa, Bắc Hà

Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà tháng 6/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa tháng 5/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng số lượng 23 lao động đợt 2 năm 2021...

Tuyển dụng công nhân duy trì cây xanh đô thị đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 03 công nhân vệ sinh duy trì cây...

Tuyển dụng công nhân vệ sinh môi trường đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 19 công nhân vệ sinh môi trường làm...

Tuyển dụng Công nhân thu gom rác

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị,...

Bài Viết Mới