Thông báo tuyển dụng lao động đợt 02 năm 2024

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và kế hoạch tuyển dụng số 97/KH-MTĐT ngày 20/3/2024, Công ty Cổ...

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 làm việc tại thành phố Lào Cai

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tuyển dụng số 10/KH-MTĐT ngày 10/01/2024, Công ty Cổ...

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại thành phố Lào Cai

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần...

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2023 tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa

Tuyển nhân viên Kế toán doanh nghiệp làm việc tại phòng Kế toán Công ty

Căn cứ vào nhu cầu, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng bổ sung lao động...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa, Bắc Hà

Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà tháng 6/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa tháng 5/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Bài Viết Mới