Tuyển nhân viên Kế toán doanh nghiệp làm việc tại phòng Kế toán Công ty

Căn cứ vào nhu cầu, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng bổ sung lao động...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa, Bắc Hà

Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà tháng 6/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu...

Tuyển dụng lao động làm việc tại Xí nghiệp Môi trường Sa Pa tháng 5/2022

Căn cứ vào đề nghị và tình hình thực tế của Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng số lượng 23 lao động đợt 2 năm 2021...

Tuyển dụng công nhân duy trì cây xanh đô thị đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 03 công nhân vệ sinh duy trì cây...

Tuyển dụng công nhân vệ sinh môi trường đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 19 công nhân vệ sinh môi trường làm...

Tuyển dụng Công nhân thu gom rác

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị,...

Tuyển Dụng : Công nhân kỹ thuật tiện

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị,...

Thông Báo : Tuyển dụng lao động đến hết ngày 10/8/2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 01 công nhân kỹ thuật tiện; 06 công nhân...

Bài Viết Mới