Tuyển dụng công nhân duy trì cây xanh đô thị đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 03 công nhân vệ sinh duy trì cây...

Tuyển dụng công nhân vệ sinh môi trường đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 19 công nhân vệ sinh môi trường làm...

Tuyển dụng Công nhân thu gom rác

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị,...

Tuyển Dụng : Công nhân kỹ thuật tiện

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị,...

Thông Báo : Tuyển dụng lao động đến hết ngày 10/8/2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai cần tuyển 01 công nhân kỹ thuật tiện; 06 công nhân...

Bài Viết Mới