PHÒNG TÀI VỤ

Địa chỉ : Phòng Tài Vụ, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đặng Văn Giáp Trưởng phòng, Kế toán Trưởng 0983331507