PHÒNG TÀI VỤ

Địa chỉ : Phòng Kế Toán, Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 02143845141

Liên Hệ:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đặng Văn Giáp Kế toán Trưởng 0983331507