Home Quan Hệ Cổ Đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 26/5/2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF3Biên bản...

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Link tải Công văn PDF tại đây Link tải Thông báo tại đây

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Bài Viết Mới