SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng số lượng 23 lao động đợt 2 năm 2021...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Trao kinh phí hỗ trợ xã Bản Liền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vững giai đoạn...

Ngày 22/7/2021, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã trao kinh...

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....