SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF3Biên bản...

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Tài liệu Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chương trình Đại hộiBáo cáo Chính trị của Ban chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2017...

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên năm 2022

Chiều 29/4, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên...