SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020...

Thay đổi người nội bộ Công ty

Công văn số 448/MTĐT-HĐQT ngày 13/10/2020 về việc Công bố thông tin thay đổi người nội bộ Công ty.

Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào...

Những năm qua Công ty đã luôn quan tâm khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân viên tích cực tham gia...

Trao giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020

Chiều 17/9, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và trao giải...