SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Hội nghị tổng kết và đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý năm...

Ngày 06/01/2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết và đánh giá...

test

Chi bộ Kinh doanh Dịch vụ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 01/12/2020, Chi bộ Kinh doanh Dịch vụ thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi

Chiều ngày 17/11/2020, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa...