SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổ chức Tết trung thu năm 2023 cho các con CBCNV trong Công ty

Ngày 29/9/2023, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi đoàn Công ty đã tổ...

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Về việc công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải file công bố thông tin .pdf Tải file Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế...