SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Môi trường – Tài nguyên

HỆ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường I. Luật, Pháp luật

Tài liệu ATVSLĐ – PCCN

HỆ thống chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động I. Luật, Pháp...

Lào Cai: Chủ động phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ trong từng gia đình

Một gia đình, nhưng có đến 2 chiếc thùng rác, một thùng đựng rác vô cơ, một thùng đựng rác hữu cơ. Đó là...

Tuyển nhân viên Kế toán doanh nghiệp làm việc tại phòng Kế toán Công ty

Căn cứ vào nhu cầu, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tuyển dụng bổ sung lao động...