SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

PC-Covid là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. PC-Covid được được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19,...

Lễ Ra mắt mô hình “Tổ công nhân môi trường đô thị tự quản về ANTT”

Sáng 30/9, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Lào Cai tổ chức...

Về việc công bố thông tin về điều chỉnh thông tin Người sở hữu chứng khoán

Công văn số 172/MTĐT ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc công bố thông...

Công bố thông tin về thay đổi loại chứng khoán MLC

Công văn số 171/MTĐT ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc công bố thông...

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 01/9/2021

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 01/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.