Xí nghiệp Môi trường Bắc Hà

Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Liên hệ:

Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
Nguyễn Đức Thuận Giám đốc xí nghiệp 0965.466.009
Nguyễn Anh Trung Phó Giám đốc xí nghiệp 0985.194.377