Home Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 tải file pdf

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Về việc công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải file công bố thông tin .pdf Tải file Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Tải hoặc xem file .pdf tại đây

Bài Viết Mới