Tài liệu Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

153
  1. Chương trình Đại hội
  2. Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
  3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022