Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 19/8/2021, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ...

Bài Viết Mới