Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021

204

Ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tân – Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các đại biểu đại diện các đơn vị về dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể và các nội quy, quy chế của Công ty; tiếp thu và trả lời các ý kiến được tổng hợp từ Hội nghị người lao động từ cấp cơ sở về các biện pháp sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách và công tác Công đoàn… Đồng thời, thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Ngay tại Hội nghị đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT công ty và đồng chí Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể.

Đ/c Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đ/c Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn công ty ký kết Thoả ước lao động tập thể.