Chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường đô thị

164

Laocaitv.vn – Với mục tiêu hướng đến xây dựng đô thị Lào Cai thông minh, hiện đại, thời gian qua, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ các tiện ích công nghệ thông tin, qua đó thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị phục vụ Nhân dân.