Xã Trì Quang đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

179

Được sự phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai giúp đỡ xã Trì Quang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 – 2020. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, hỗ trợ về nguồn lực, công sức để xây dựng xã Trì Quang đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Sáng ngày 8/7 xã Trì Quang đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ một xã có số tiêu chí thấp nhất huyện (4/19 TC), đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong đó một số tiêu chí đạt được kết quả cao: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, hiện còn 110/1.131 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,72% (giảm 27,78% so với năm 2011); thu nhập bình quân đầu người đạt 33,12 triệu đồng/năm (tăng 26,42 triệu đồng/người/năm so với năm 2011); giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 63,2 triệu đồng (tăng 26,2 triệu đồng so với năm 2011)…

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Các đại biểu đến dự Lễ công bố và chúc mừng xã Trì Quang đạt chuẩn nông thôn mới.