Bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2016-2020

351

Ngày 8/7/2020, LĐLĐ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020.

Trong Hội nghị, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai vinh dự được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lào Cai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh (giai đoạn 2016-2020).

Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2016-2020.

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lào Cai là sự ghi nhận cho những đóng góp của Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Công ty. Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là động lực thúc đẩy lao động, sản xuất và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự giác, tích cực của mỗi đoàn viên, người lao động.