Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020

82

Ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty, Đồng chí Ngô Văn Trường – Giám đốc Công ty, Đồng chí Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Cùng các đại biểu đại diện các đơn vị về dự hội nghị.

Đ/c Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể và các nội quy, quy chế của Công ty. Đồng thời, thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Ngay tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Tân chủ tịch HĐQT công ty và đồng chí Phạm Văn Tiên chủ tịch Công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể.

Đ/c Phạm Văn Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đ/c Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn công ty ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV trong công ty với tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà hội nghị đã đề ra.