Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai hướng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

39

Sáng ngày 07/02/2022, hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND thành phố Lào Cai chuẩn bị cây giống, đào hố và phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây tại đường Trần Hưng Đạo kéo dài trên địa bàn phường Xuân Tăng và tổ chức cho CBCNV Công ty tiến hành trồng cây xanh tại khuôn viên nhà máy Xử lý rác thải thành phố Lào Cai. Tổng số cây xanh trồng trên 200 cây.