Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung lần 02

  152
  • Version 18/5/2020
  • Download 611
  • File Size 1.40 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28/05/2020
  • Last Updated 14/06/2021

  Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung lần 02

  Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Đại
  hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.

  Attached Files

  FileAction
  Dieu le sua doi lan 02 ngay182052020.pdfDownload