Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường

55

Laocaitv.vn – Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đối với dịch vụ vệ sinh môi trường đang được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua.