Trao kinh phí hỗ trợ xã Bản Liền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vững giai đoạn 2021-2025

44

Ngày 22/7/2021, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã trao kinh phí hỗ trợ giúp đỡ xã Bản Liền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vững giai đoạn 2021-2025. Tham dự có Đồng chí Lê Quang Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Phạm Văn Tiên – Phó giám đốc Công ty.

Để giúp xã Bản Liền thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, Ban tổ chức Tỉnh ủy và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã trao kinh phí giúp đỡ xã Bản Liền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vững giai đoạn 2021-2025 với số tiền 50 triệu đồng, 04 cặp thùng rác.

Đồng chí Lê Quang Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trao hỗ trợ cho xã Bản Liền.

Tại buổi lễ tiếp nhận, lãnh đạo và các đoàn thể xã Bản Liền đã cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ đầy trách nhiệm của Ban tổ chức Tỉnh ủy và Công ty đối với địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp cho xã Bản Liền sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vững giai đoạn 2021-2025.