Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

51

Ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty; tham dự hội nghị còn có 33 đại biểu đại diện cho gần 600 CBCNV trong Công ty.

Ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn công ty ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, các đại biểu dự họp quét mã QR tải tài liệu ngay tại Hội nghị để tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn; đồng thời tuyên truyền, từng bước thay đổi thói quen, hành vi của CBCNV trong việc tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong Công ty.

Đại biểu thực hiện quét mã QR để tải tài liệu Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty và BCH Công đoàn công ty.

Ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty phát hiểu tại Hội nghị

 

Ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; song với sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra như: Tổng doanh thu đạt 130,2 tỷ đồng tăng 108,5% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 9,48 tỷ đồng tăng 110,12%, nộp ngân sách nhà nước 9,82 tỷ đồng tăng 122,86%, thu nhập bình quân người lao động 9,6 triệu đồng/tháng tăng 109%; đời sống, thu nhập của CBCNV không ngừng được cải thiện và nâng cao, tư tưởng ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty.

Ông Trần Quang Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Công ty Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

 

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị đã tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của các đại biểu. Tất cả các kiến nghị được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí sửa đổi một số nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty theo dự thảo sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Hội nghị, lấy đây là văn kiện chính thức để điều chỉnh, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty. Hội nghị đã bầu đại diện thành viên tham gia đối thoại định kỳ gồm 19 thành viên; Ban thanh tra nhân dân gồm 03 thành viên. Hội nghị cũng đề ra các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các kiến nghị

Tại Hội nghị ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể; Lãnh đạo phòng và đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2022.

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, ký giao ước thi đua

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh của Hội nghi

Ông Đặng Anh Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính phát biểu tại Hội nghị

 

Lãnh đạo đơn vị ký Giao ước thi đua

 

Đại biểu dự Hội nghị quét mã QR tải và xem trực tiếp tài liệu
Đại biểu kiến nghị tại Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị