Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp”

111

Chiều 16/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát và kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy, giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

87% người dân thực hiện phân loại rác

Theo đánh giá kết quả triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, Bát Xát, giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ phân loại tại nguồn được duy trì ổn định và tăng dần qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ trung bình người dân tham gia phân loại tại 3 địa phương đạt 50%, chất lượng phân loại đạt thấp (37%), đến năm 2020 tỷ lệ trung bình người dân tham gia phân loại đạt 87%, chất lượng phân loại đạt 78%, tỷ lệ rác vô cơ lẫn hữu cơ giảm, chiếm 25%.

Đại diện UBND thành phố Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Việc triển khai đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần giảm diện tích chôn lấp rác thải, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước, tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Lào Cai vận hành hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vẫn còn một số hạn chế, một bộ phận người dân không phân loại rác, đổ rác không đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về phân loại rác chưa được các địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Một số vị trí, địa điểm tập kết rác còn nằm trong khu vực dân cư dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh khu vực các điểm tập kết rác. Ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa huy động được nguồn xã hội hóa.

Từng bước nâng cao chất lượng đô thị

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 2711/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đô thị trên địa ban tỉnh (giai đoạn 2016 – 2021) khẳng định từ khi Chỉ thị được ban hành, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, trật tự giao thông… đã dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm giảm, góp phần cải thiện cảnh quan, kiến trúc đô thị.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước được chú trọng trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, các ngành và các địa phương. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung, đặc biệt tại trung tâm các huyện, thị, thành phố. Việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” đạt được hiệu quả nhất định. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường đã giảm đáng kể. Kết quả thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU (giai đoạn 2016 – 2020) đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đặt ra mục tiêu cao hơn trong thực hiện phân loại rác và quản lý đô thị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của của người dân trong triển khai thực hiện Đề án phân loại chất thải tại nguồn và thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý mốt số vấn đề cần khắc phục khi thực hiện đề án phân loại rác như công tác tuyên truyền còn hạn chế, việc thu gom phân loại rác tại các chợ chưa đạt yêu cầu, việc xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm chưa nghiêm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đề án cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án mới phù hợp và sớm ban hành để có cơ sở triển khai. Các địa phương đã triển khai tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phân loại rác, các địa phương bắt đầu triển khai trong giai đoạn này phấn đấu tỷ lệ phân loại đạt từ 70% trở lên. Các cấp, các ngành, địa phương cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung của Chỉ thị cần tiếp tục triển khai nhưng cơ quan chủ trì thực hiện cần tiếp thu ý kiến các ngành, địa phương để điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó phải quy được trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. Bên cạnh các quy định, chế tài cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ quan chức năng cần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với mục tiêu cuối cùng là xây dựng đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp” hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Năm trật tự văn minh đô thị”.

Tại hội nghị đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Năm trật tự văn minh đô thị” giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Nguồn “Báo Lào Cai điện tử”