Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

8
PC-Covid là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. PC-Covid được được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể “bình thường mới”. Các tính năng chính của ứng dụng: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, Quét mã QR, Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Phản ánh của người dân, Thông tin tiêm vắc xin, Thông tin xét nghiệm, Thẻ thông tin Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần, Mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, Bản đồ nguy cơ…

Dưới đây là clip và bộ tài liệu hướng dẫn triển khai và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

  1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid

2. Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid

3. Hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng

4. Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa

Link Download bộ tài liệu

1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing

2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ-YJ9U_1a3?usp=sharing

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing

6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F-XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=shari