Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

211

Trong 2 ngày 21 và 22/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có 73 đảng viên (61 đảng viên chính thức; 12 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 4 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Những thành tích của đơn vị đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng bộ trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp gắn với mục tiêu phát triển cảnh quan môi trường sinh thái bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của Tỉnh và các địa phương nơi đơn vị đảm nhận công tác môi trường.

Đ/c Phạm Văn Tân – Bí thư đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020). Từ các định hướng đúng đắn, lãnh đạo chỉ đạo cụ thể, sát sao nên kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và vượt kế hoạch mà mục tiêu Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể, doanh thu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 114,1% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước trong nhiệm kỳ đạt 111,7% kế hoạch; lợi nhuận bình quân năm trong nhiệm kỳ đạt 122,4% kế hoạch; thu nhập bình quân trong năm của người lao động trong nhiệm kỳ đạt 110,7% kế hoạch. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ cũng quan tâm đối mới, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Phạm Văn Tân giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngô Văn Trường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đồng chí Ngô Văn Trường giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai khóa IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thông qua Nghị quyết. Đại hội nhất trí cao với phương hướng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.