Đại hội Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

81

Ngày 03/03/2020, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Ngô Văn Trường, ủy viên BCH đảng bộ, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng.

Đại hội được tiến hành với tinh thần: “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm công tác Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch – vững mạnh”. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  trong nhiệm kỳ 2020-2022.

(Hình ảnh Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân và đồng chí Ngô Văn Trường  đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi ủy, chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại của chi ủy, chi bộ và đưa ra một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã xem xét lựa chọn và bầu ra Ban chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí. Trong đó đồng chí Phạm Văn Tiên, trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Quang Toàn, trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, phó Bí thư chi bộ, đồng chí Đặng Văn Giáp, kế toán trưởng, chi ủy viên.

(Hình ảnh đ/c Phạm Văn Tân và đ/c Ngô Văn Trường chúc mừng Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Thay mặt Ban chi ủy chi bộ Văn phòng đồng chí Phạm Văn Tiên đã tiếp thu lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Tân và các đóng góp của Đại biểu tham dự đại hội để bổ sung, hoàn thiện báo cáo của Chi bộ.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc khẩn trương. Đại hội đã Nghị quyết thông qua phương hướng và những chỉ tiêu cụ thể mà trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 phải thực hiện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

(Hình ảnh đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội) 

(Hình ành đồng chí Ngô Văn Trường, Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội)

(Hình ảnh biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội)

(Hình ảnh Đảng viên tham gia bỏ phiếu tại Đại hội)

Hình ảnh đ/c Phạm Văn Tiên bí thư Chi bộ Văn phòng tại Đại hội)