Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

80

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Slide hình ảnh quang cảnh Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Slide hình ảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai