Vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai

275

Tối ngày 27/10/2020,  tại Trung tâm hội nghị thành phố Lào Cai, UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: ‘‘Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất’’, thấm nhuần lời dạy của Bác, 5 năm qua (2016-2020) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở toàn đơn vị, khuyến khích CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất qua các phong trào: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; thi đua nước rút hoàn thành các công trình trọng điểm, hoàn thành trước thời hạn kế hoạch SXKD, thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới …

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Kết quả thắng lợi của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng giúp Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động. Công ty 02 lần được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; 05 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen… Về cá nhân có 74 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở và 03 sáng kiến được công nhận đạt sáng kiến cấp tỉnh; 05 cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 14 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận danh hiệu “Công nhân lao động vì môi trường”; 02 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen và nhiều cá nhân được hình thức khen thưởng khác.

Trong Dịp này, Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngoài ra còn có 04 cá nhân là CBCNV của Công ty nhận điển hình tiên tiến.

Một số hình ảnh tại chương trình

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua cho các tập thể.