Khối thi đua dịch vụ 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

158

Sáng ngày 31/12/2021, Khối thi đua dịch vụ 2 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Hồng Đức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Vân Long Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; cán bộ Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2021) và đồng chí Phạm Phương Thanh – Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai (đơn vị Phó Khối thi đua năm 2021).

Đồng chí Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (đơn vị Trưởng Khối thi đua dịch vụ 2)
 

Hội nghị, đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021. Các báo cáo thống nhất đánh giá dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, các đơn vị phải cạnh tranh khốc liệt với cơ chế thị trường, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong khối, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều được thực hiện, một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách vượt so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm 2020, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Công tác khen thưởng của các đơn vị thành viên được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng thành tích, phát huy hiệu quả tác dụng của thi đua; qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, góp phần động viên Người lao động tích cực tham gia thi đua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi khen thương tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Long – Phó trưởng Ban thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khối thi đua dịch vụ 2 bình xét, bỏ phiếu suy tôn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, kết quả Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và Trung tâm thí nghiệm điện Lào Cai đề nghị tặng Cờ thi đua; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai và Công ty Tư vấn xây dựng Giao thông Lào Cai đề nghị tặng Bằng khen.

Cũng trong Hội nghị, Khối thi đua dịch vụ 2 công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến năm 2021 và trao hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Khối.

Trao tặng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến năm của Khối

Hội nghị đã bầu Trưởng Khối là Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai, Phó khối là Công ty Tư vấn xây dựng Giao thông Lào Cai; tổ chức phát động thi đua và Ký giao ước thi đua năm 2022.

Các đơn vị Ký giao ước thi đua năm 2022

Một số hình ảnh của Hội nghị