Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung lần 03

  64
  • Version
  • Download 89
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15/06/2021
  • Last Updated 24/06/2021

  Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung lần 03

  Điều lê Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 6 năm 2021

  Attached Files

  FileAction
  Dieu-leDownload