Xí Nghiệp Dịch vụ - Công trình

Địa chỉ: đường Lê Văn Thiêm, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
(Đối diện phòng tiêm chủng Sapo)

Liên hệ:

Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
Bùi Huy Huấn Giám đốc xí nghiệp 0984064066