Tằng cường vệ sinh môi trường, cảnh quan hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII.

65

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ XXIV, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã huy động và tăng cường lực lượng lao động để vệ sinh môi trường; cảnh quan;…

Công nhân Công ty vệ sinh khu vực tiền sảnh Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai nơi diễn ra Đại hội.
Trang trí hoa và cây cảnh phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XXIII thành phố Lào Cai
Cảnh quan tiền sảnh Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai
Công nhân vận chuyển hoa, cây cảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.
Tiền sảnh nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ XXIV.
Công nhân thực hiện việc trang trí hoa, cây cảnh tại nơi diễn ra Đại hội.
Công nhân Công ty nhổ cỏ, dọn dẹp hè phố trên các tuyến đường chính.