17:46 EDT Thứ tư, 20/03/2019

TRANG CHỦ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG » Tin cổ đông

Công bố thông tin chia cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (Mã chứng khoán MLC) công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho 513 Cổ đông của công ty với số tiền là 3.080.425.401 đồng. Trong đó UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 2.127.299 cổ phần, số tiền cổ tức được nhận là 1.571.017.464 đồng; Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa (nhà đầu tư chiến lược) nắm giữ 291.982 cổ phần, số tiền cổ tức được nhận là 215.629.494 đồng; cổ đông là cá nhân 511 cổ đông, tổng cổ phiếu nắm giữ 1.751.894 cổ phần, tổng số tiền cổ tức được nhận là 1.293.778.443 đồng. Cổ đông là cá nhân khi nhận cổ tức sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Ban kiểm soát đề nghị công ty có phương án chi trả cổ tức năm 2017

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có Công văn số 07/BKS ngày 17/7/2018 về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 26/TB-MTĐT ngày 17/7/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức 7,38503%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 728,503 đồng).

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 23/TB-MTĐT ngày 02/7/2018 để thay thế Thông báo số 22/TB-MTĐT ngày 27/6/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Cam kết chưa tạm ứng cổ tức năm 2017

Công văn số 83/MTĐT-HĐQT ngày 27/6/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc cam kết chưa tạm ứng cổ tức năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Thông báo số 22/TB-MTĐT ngày 27/6/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Thông báo số 22/TB-MTĐT ngày 27/6/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Thông báo số 1299/TB-VSD ngày 10/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai với mã cổ phiếu MLC để phục vụ cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố các thông tin liên quan đến Đại hội. Để biết chi tiết đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tài liệu tại đây.

Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền cho các Cổ đông

Ngày 23/10/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho 513 cổ đông của Công ty với tổng số tiền là 1.157.007.558,đ. Trong đó có 02 Cổ đông tổ chức là UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 2.127.299 cổ phần, số tiền cổ tức được nhận là 590.073.785,đ và Công ty TNHH thương mại và thiết bị Môi trường Hiệp Hòa nắm giữ 291.982 cổ phần, số tiền cổ tức nhận được là 80.990.460,đ; Cổ đông cá nhân là 511 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ là 1.751.894 cổ phần, số tiến cổ tức được nhận là 485.943.313,đ; Hình thức chi trả cổ tức được thực hiện theo thông báo số 20/TB-MTĐT ngày 16/10/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Thông báo số 20/TB-MTĐT ngày 16/10/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Về việc chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai năm 2016 bằng tiền mặt

Thông báo số 2678/TB-VSD ngày 3/10/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công văn số 87/MTĐT-TCHC của Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Về việc cam kết chưa tạm ứng cổ tức năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai định ngày thanh toán cuối cùng là ngày 23/10/2017. Đối chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài vụ Công ty.

Thông báo chính thức về việc đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM

Ngày 16/5/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 384/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 636/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai giao dịch trên thị trường UPCoM

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016. Giấy chứng nhận số 189/2016/GCNCP-VSD ngày 12/12/2016.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trở thành công ty đại chúng

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7617/UBCK-GSĐC ngày 21/11/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông sở hữu chứng khoản đến ngày 25/10/2016 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 21/11/2016.

 
Banner_25nam 750x60

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 379

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8595

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 353839

Liên Hệ

  Liên Hệ:
  * Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
  Địa Chỉ:
  * Tổ 30, Nhạc sơn, Kim tân, Tp Lào Cai
  SĐT:
  02143.841.038 - 02143.842.787