Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2018.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2018.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, ngày 06/4/2018 Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, Đảng viên trong đơn vị bằng hình thức trực tuyến trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai. Đồng chí Phạm Văn Tân – Bí thư Đảng bộ đề nghị các Chi bộ trực thuộc sau buổi học tập phải nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; đồng thời quán triệt các cán bộ, đảng viên, hàng năm xây dựng bản cam kết thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng.
Hình ảnh tại buổi học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2018