Tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “2 thạo, 3 đúng, 3 không”.

Tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “2 thạo, 3 đúng, 3 không”.
Anh là Phạm Văn Tiên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, là tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “2 thạo, 3 đúng, 3 không” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
 
           Thoát ly công tác năm 1988 anh về làm việc tại Công ty tháng 7/2001, 17 năm công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, anh Phạm Văn Tiên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là người được UBND tỉnh công nhận là tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “2 thạo, 3 đúng, 3 không”.  Với anh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục và là việc làm thiết thực nhất. Anh tâm đắc với phong cách làm việc của Bác là “làm việc tới nơi, tới chốn” do đó anh luôn cố gắng làm theo Bác từ những việc nhỏ hàng ngày, luôn khiêm tốn, giản dị, lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, từ đó tham mưu với lãnh đạo đúng, trúng, hiệu quả cũng như đảm bảo khách quan, minh bạch trong công việc.
         Anh tâm sự với nhiều công việc được giao đảm nhiệm, việc thực hiện mỗi  công việc có tính chất khác nhau, đỏi hỏi bản thân phải cần cù, tận tụy và sắp xếp thực hiện công việc khoa học, không được phép để xẩy ra sai sót, nhầm lẫn và đặc biệt là tư duy phân tích, tổng hợp các tài liệu để phục vụ công việc. Do vậy, anh thường xuyên tranh thủ thời gian để nghiên cứu, học hỏi nắm chắn các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ như Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, chế độ chính sách cho người lao động, quy định về bảo hiểm, bảo hộ, ...  chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nên trong thời gian qua anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
(Hình ảnh Anh Phạm Văn Tiên (tay phải) thay mặt cho người lao động ký
Thỏa ước Lao động tập thể tại Hội nghị người lao động năm 2018)
 
         Ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn anh còn tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy; Bí thư chi bộ văn phòng. Bản thân có tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh; tham gia cùng tập thể cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn công ty, ngoài nắm chắc công tác chuyên môn để vận dụng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, anh thường xuyên kết hợp với chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao trong và ngoài đơn vị; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình khó khăn, gia đình có con tật nguyền nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống; trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV trong Công ty; tích cực ủng hộ và vận động ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo do các ngành, các cấp phát động, trực tiếp tham gia và làm thành viên tổ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.

(Hình ảnh Anh Phạm Văn Tiên cùng lãnh đạo công ty tổ chức thăm hỏi người lao động)
 
         
        Với nhiều nỗ lực trong công tác, hàng năm anh đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. Riêng trong phong trào thi đua, năm 2017 và năm 2018 anh đã được Đảng ủy công ty, Công đoàn ngành Xây dựng Lào Cai tặng giấy khen, được Công ty công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở và đặc biệt được được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
 
 
  

Tác giả bài viết: (Lê Binh)