20:36 EST Thứ ba, 18/02/2020

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU CÔNG TY » Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền quyết định những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc là nơi điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã đề ra trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SXKD theo từng giai đoạn.

Các phòng ban đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc được quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty.

 
Banner_25nam 750x60

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 1198

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16851

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 637625

Liên Hệ

  Liên Hệ:
  * Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
  Địa Chỉ:
  * Tổ 30, Nhạc sơn, Kim tân, Tp Lào Cai
  SĐT:
  02143.841.038 - 02143.842.787